P12

P12

TÀU KHÁCH SÔNG LÔ P12

  • Dài:                    11.5m
  • Rộng:                 2.85m
  • Công suất máy: 2 x YAMAHA OUTBOARD 250HP
  • Số khách:          36
  • Tốc độ:              35 Hải lý/Giờ
  • Hệ đẩy:              Chân vịt Outboard
  • Khách hàng:      Hưng Thịnh Corporation