E7

E7

TÀU ĐIỆN SÔNG LÔ E7

  • Dài:                      7m
  • Rộng:                   2.6m
  • Động cơ điện:      Torqeedo 10KW (Đức)
  • Pin Lithium:          4 x 24v x 3500W Torqeedo (Đức)
  • Số khách:             8
  • Tốc độ:                 12-15Km/h