C8

C8

TÀU KHÁCH SÔNG LÔ C8

  • Dài:                    7.8m
  • Rộng:                 2.7m
  • Công suất máy: YAMAHA OUTBOARD 200 HP
  • Số khách:          18
  • Tốc độ:              35 Hải lý/Giờ
  • Hệ đẩy:              Chân vịt Outboard